About Us

Kompleks Pelancongan Pulau Chekas merupakan Projek Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Pelancongan Desa yang diusahakan secara komersial bagi meningkatkan taraf sosio-ekonomi warga belia dan penduduk desa. 
Penubuhan Kompleks Pelancongan Homestay Pulau Chekas (KOMPAC) dapat menjana ekonomi penduduk setempat dan sumber pendapatan kepada golongan belia.
Bagi menguruskan pentadbiran dan kewangan KOMPAC pihak JKKK Peruas telah bersetuju
agar ianya diuruskan oleh Pertubuhan Belia Chekas melalui surat daripada JKKK bertarikh
01 Januari 2011.
               

                                                                                                                   - Board of Organisation -

                     


                 Managed by:
                                                          Copyright-pbc290709PENGURUSAN OPERASI (KOMPAC) PERTUBUHAN 
BELIA CHEKAS
- pbc operation chart -